Real Camp

Real Camp

Realgymnasiet anordnar camps där deras elever jobbar och där andra ungdomar kan komma för att lära sig om djur och natur. De ville ha hjälp med att skapa en grafisk profil för att tilltala denna unga målgrupp.

Kravet var att det skulle finnas en visuell koppling till Realgymnasiets profil.  Det löste jag genom att låte den gröna färgen vara kvar, typsnittet Archer används även här och så jobbade vi på liknande sätt med E:et i Real som i Realgymnasiets logotyp.

Jag var Art Director i projektet. Uppdraget genomfördes under min anställning på Gaia.