Kriminalvården

Kriminalvården

Med utångspunkt i målgruppens behov och beteenden har jag varit med och skapat en världsunik app som ska hjälpa Frivårdens klienter genom frivårdstiden. Appen fungerar som en stöttande och personlig coach. Jag var AD och var med från koncept till slutförande av appen.  Genomfördes under min anställning på Gaia och i samarbete med Kriminalvården.